Skurupsidan.

Medmänsklighetens Dag (MMD) i Skurup 2016.

Prick kl. 13.00 den 21 maj i inleddes MMD i Svaneholms vackra slottspark i strålande vårväder. Dagen skulle ägnas åt ett par medmänskliga aktiviteter med invigning av Hälsans stig (HS) som första punkt på programmet och därefter en insamling till ett behjärtansvärt ändamål i Individuell Människohjälps (IM) regi.
Föreningen började med att rikta ett stort tack till Svaneholms Slotts andelsförening för att den upplåtit den natursköna Svaneholmsskogen till en HS och på ett positivt sätt medverkat till att få fram denna.
Tack riktades också till Skurups kommun som med arbete och finansiering bidragit till HS och Skurups Sparbank som medfinansierat det fina utegymmet på stigen.
Det största tacket gick till Siv Lindskog som för föreningen på ett målmedvetet sätt drivit på så att det till slut blev en HS i Skurup.
Kommunstyrelsens ordförande Pierre Esbjörnsson invigde HS och framhöll i sitt anförande bl.a. den välgörande effekt som motion, avkoppling i naturen och frisk luft har på folkhälsan. Han underströk också det positiva i föreningens initiativ att anlägga en HS i Skurup. Därefter avtäckta han den skylt som visar att det nu finns en HS och konstaterade att det är den 128e HS i Sverige.
Åsa Bengtsson från IM redogjorde för det projekt som dagens insamling var ägnad åt. Det finns ett alltför stort antal fattiga och utsatta barn, främst flickor, i Indien. IM i samarbete med organisationen Bethany Sisters ser till att ett antal flickor får en skolgång som blir det viktigaste steget mot ett bättre liv.
 
Torsten Bengtsson, som ligger bakom tanken på en MMD, och föreningens kör framförde ett välavvägt program med både dikt och sång. Det anknöt fint till dagens tema på ett både känslofullt och inspirerande sätt. Kören har på kort tid utvecklats till hög standard och är en glädja att både lyssna till och titta på. Kören leddes som vanligt av Göta Wiberg på dragspel och körledaren Kerstin Jacobsson. En stor tillgång för föreningen.
Många passade på tillfället att vandra HS, där korvgrillning vid Rökhuset inbringade många sköna slantar. Lotteriförsäljning och det frivilliga inträdet bidrog dessutom. Alla intäkter under dagen går oavkortat till IMs projekt, som kan se fram emot åtskilliga tusenlappar.
 
Thommy Skog
Toast Master

loading...

Thommy Skog                         Åsa Bengtsson                 Torsten Bengtsson
Pierre Esbjörnsson

loading...

Deltagare i tipsrundan. Bilder: Siv Lindskog

Gymnastiken är i full gång både på Mölleskolan i Skivarp och Östergårdsskolan i Skurup. Vi har plats till fl er så kom och prova på. Onsdagen den 4 maj anordnar vi tipsrunda runt sjön i Svaneholm.
Vi tänder grillen så när frågorna är besvarade finns det tillfälle att grilla korv eller vad som helst. Medtag fikakorg! Väl mött för lite social samvaro. Hälsans stig i Skurup är på gång, den kommer att invigas i samband med Medmänsklighetens dag den 21 maj. Mer om detta finns att läsa på annan plats i tidningen. Sista veckan i maj slutar gymnastiken i Skurup / Skivarp. Därefter börjar vi med promenader varje torsdag i Svaneholm.(Hälsans stig). Vi startar vid parkeringen kl 17.00. Tag med kaffekorg så sitter vi i trädgården och ventilerar veckans händelser efter promenaden. Gymnastiken börjar igen första veckan i september
Siv Lindskog
Kommunkontakt
0411-425 67
 

HjärtLungdag i Skurup 2016

Mot alla väder-odds.

Årets HjärtLungdag i Skurup den 8e augusti var den första i sitt slag, som tydligt riskerade att behöva genomföras i hällregn, enligt prognoser och väderkartor.
Mer text. Klicka på länken nedan.

loading...

Skurup den 8 augusti

I Skurup har vi med finansiellt stöd av Skurups Sparbank anordnat en tidigare HjärtLung-dag, nämligen den i fjol.
Med ett stort antal besökare och över 100 personer som genomgick provtagning har vi nu höjt ribban ytterligare.
Vi hoppas på ännu flera besökare och 150 personer i provtagning. Sedvanlig musikalisk underhållning kommer att erbjudas liksom kaffe och bulle till självkostnad. Givetsvis hoppas vi på att ni medlemmar bidrar aktivt till att dagen blir en framgång. Väl mött på torget i Skurup och ta bästa humör och väder med.

Skurupsgruppen informerar

Tipsrundan i Svaneholm 2016.
I ett underbart väder med sol och i en vacker natur kunde tipsrundan genomföras. Ett 25-tal personer gick rundan och svarade på frågorna som var uppsatta. Därefter grillades det korv i trädgården och rättades frågor. Gemytligt och trevligt,
Vi träffas vid parkeringen kl. 17.00. Medtag fikakorg , så sitter vi i trädgården för lite social samvaro. Varje torsdag fram till sista veckan i augusti. Alla är välkomna att deltaga.
Siv Lindskog
Kontaktman i Skurup