OM OSS.

De medlemmar som drabbats av hjärt- och/eller lungproblem skall efter sjukvården hjälpas att återgå till ett normalt liv samt hjälpas att förebygga att på nytt drabbas.
De medlemmar som ännu icke drabbats skall hjälpas att förebygga att de drabbas.

Välkommen till oss!

                                                        

  Kanslist:
Birgitta Lundgren
tfn:
0411-730 66

(må - to mellan kl.0930–1330)

Efter kontorstid finns telefonsvarare

e-post:
info@ystad.hjart-lung.se

besöksadress:
Trädgårdsgatan 26  
  271 34 Ystad
 

Bli medlem.

Skriv ut en medlemsansökan fyll i Dina upgifter och skicka in, eller skriv nedan så skickar vi ansökan.
Det går givetvis även att ringa. 0411-730 66

Genom att bli medlem i vår förening
får du möjlighet att:

  • delta i Hjärt & Lungskolans aktiviteter
  • delta i olika cirklar
  • delta i medlemsmöten, fester och resor
  • erhålla tidningen PåGång som utkommer
    med 2-4 nummer per år
  • känna social gemenskap
  • erhålla tidningen Status som utkommer med
    7 nummer per år

Välkommen till oss.
Vi finns till för Dig!

RÄDDA LIVET.

RÄDDA LIVET

Hedra med en minnesadress
Tänk på Din lokalförening.

Bild. Börje Jönsson                                                                 Vägen bort ............

Du kan visa aktning och deltagande på många sätt när en nära anhörig eller vän går bort.
Ett sätt är att stödja verksamheten genom att donera en minnesgåva till
Föreningen HjärtLung Ystad-Sjöbo-Skurup.
Bankgiro 5483-4262

Vi har förtryckta inbetalningskort som kan erhållas från expeditionen på Trädgårdsgatan 26 i Ystad.
Vi ombesörjer även Tack- och minnesadress.