AKTIVITETER.

Föreningens samlade utbud av kurser, cirklar, aktiviteter etc.

Hjärt-lungräddningsutbildning och hjärtstartarutbildning.

Hjärt & Lungskolan.

 • Motionsgymnastik
 • vanlig anpassad golvgymnastik
 • vattengymnastik
 • KOL- och hjärtsviktsgymnastik
 • sittgymnastik
 • Kostlära
 • Samtalsgrupper (livsstilsgrupper) hjärta resp. lunga
 • Stresshantering
 • Föreläsningar

Övriga motionsaktiviteter.

(ej inom Hjärt- & lungskolan)

 • Stavgång
 • Boule
 • Bowling
 • Tipspromenader

Cirklar.

    Mänskliga relatioer
 • Fredagsträffen
 • Vinkunskap

Övriga aktiviteter.

Medlemsmöten
Fester
Lotteriverksamhet
Resor
Riksförbundets tidning -Status
Tidningen -På Gång.