EVA-gruppen.

(Egenvårdsarbetsgruppen)

EVA-gruppens huvudsakliga uppdrag är:

  • att utveckla verksamheten genom att anordna cirkelverksamhet inom hjärt& Lungskolan.
  • att sprida kunskap om och skapa opinion rörande hjärt- och lungsjukdomar.
  • att medverka till att anhöriga får kunskap om hjärt- och lungsjukdomar.
  • att erbjuda föreningens medlemmar medicinska föreläsningar.
  • att utveckla samarbetet med Lasarettet i Ystad och vårdcentralerna.
Gruppens ambition är att varje termin anordna en hjärt- resp lungföreläsning. För att lyckas i våra ambitioner att åstadkomma ett så bra egenvårdsarbete som möjligt behövs stöd och hjälp genom att föreningens medlemmar aktivt deltar i Hjärt & Lungskolans verksamheter och arbete.
All behövs och alla insatser är välkommna.
Tveka inte! Kom och hjälp till!
Janeric Sundberg SO

EVO-lunga
Iréne Winqvist, Skurup
0411-704 70
070 95 80 080
irene.tonart@telia.com

EVO Hjärta
Repr. HLR

Agne Persson, Ystad
0411-14955
073-405 88 40
agnepersson.y@gmail.com

Repr. kost
Sven W Nilsson, Ystad
0411-12558
trossgatan@gmail.com

Repr. motion
Gunnel Larsson, Ystad
0411-552 218
070-527 28 19