Inför Hjärt- och Lungsjukas förenings i Ystad-Sjöbo-Skurup 20-årsjubileum fick följande quintett:
Per Ambolt, Börje Jönsson, Maj Svensson, Ann-Kristin Persson och KG Leufstedt det trevliga uppdraget att skriva ned viktiga händelser i föreningens 20-åriga historia. Materialet bygger på dokumentation samt gruppens egna erfarenheter och minnen.

Så började det
Föreningen hade haft ett liv före 1988, eftersom det redan 1946 fanns en förening i Ystad, som hette Konvalecentföreningen för TBC-sjuka och hade varit inregistrerad i Hjärt- och Lungsjukas Centralorganisation i Malmöhus län, (COHL). Men det fanns inte sedan år tillbaka någon lokalförening i Ystad utan endast en pärm förvarad i Malmö.

Hjärtrehabilitering
Under våren 1987 startade Hjärtrehabiliteringen på Ystads Lasarett. Starten var en mjukstart, då den började med endast en patient.
Detta berodde dels på ovana, dels på grund av att lokaler och utrustning inte var avpassade för någon större gruppverksamhet. Men relativt snart blev dett flytt till nya större lokaler och fyra träningscyklar inköptes och detta innebar, att det bildades en liten grupp, som tränade samtidigt.
Men i all glädjen blev det problem. De tränande patienterna ville inte avsluta sin träning, vilket var nödvändigt, då det måste beredas plats för nya patienter. Medlemmarna kände en trygghet i gruppen, alla kände varandra och man stöttade varandra.
Under vintern 1987 var det en hjärtrehabiliteringskonferens, där ansvariga för hjärtrehabiliteringen i Ystad deltog. På konferensen deltog Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund och presenterade sin verksamhet. Här fanns lösningen på Ystadsproblemet.

Föreningsstart den 18 maj 1988
Kontakt togs med Hjärt- och Lungsjukas Centralorganisation i Malmö.
Alla hjärtpatienter, som tränat på Lasarettet kallades till möte i ABF:s lokaler. Syftet var att bilda en förening för att kunna fortsätta med den träning och gemenskap, som man fått under tiden på Lasarettet.

På mötet deltog från Lasarettet:
dr. Krister Arnman, som höll ett föredrag om Hjärt-kärlsjukdom och riskfaktorer samt gav sitt fulla stöd till den kommande föreningen.
Sjukgymnast Ann-Kristin Persson, som informerade om hjärtträningen på Lasarettet och om anledningen till mötet men berättade också om Astmaskolan, som då fanns på Lasarettet och leddes av sjukgymnasten Ingrid Andersson.
Från Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund deltog styrelseledamoten Åke Magnusson som informerade om riksförbundet.

På mötet föddes en förening med namnet:

Hjärt- och Lungsjukas Förening
i Ystad med omnejd


Interimsstyrelsen bestod av följande personer:

Börje Jönsson – Sven-Åke Yngve – Per Ambolt

Ulla Hansson – Ulla Bösgård – Gertrud Nortén

Lennart Jeppsson – Einar Kristensson – Bengt Jönsson


Året 1989 har en speciell ljuspunkt
Ann-Kristin Persson utsågs till Hedersmedlem för sitt stora engagemang.
Rekrytering av medlemmar gjordes vid de informationsträffar Föreningen hade med de färdigbehandlade patienterna och av den engagerade personalen.

Verksamheten beskrevs som att ”gymnastik och gemenskap är viktigast”. I realiteten bestod verksamheten av motionsgrupper, studiecirklar om hjärta, kost och rökningens skadeverkningar.
Första året 1988 deltog 44 medlemmar i motionen. Gemenskapen odlades med utflykter både inom och utanför Ystad. Temakvällar började sakteliga komma in i verksamheten.

Föreningen hade startat starkt med motionsaktiviteter genom att direkt efter bildandet börja utbilda motionsledare. Dessutom började intresset bland medlemmarna vakna för deltagande i samtalsgrupperna, dvs. diskussionscirklar för hjärta eller lunga.
Temakvällarna hade blivit flera och intressantare. Inbjudan till nya medlemmar gick ut. Omdömet om verksamheten ”gymnastik och gemenskap är viktigast” är något som gäller än i dag.

De första åren var trevande.
Ekonomin var helt naturligt inte stark. Föreningen hade självklart inte någon ekonomisk ”reserv”. Lokalen låg på Gustavsgatan 3b och kansliet sköttes de första åren av Per Ambolt, som var halvtidsanställd kontorist. Han efterträddes av Inga Oscarsson.
1994 den 17 augusti flyttade föreningen till en utmärkt och lämplig lokal på Trädgårdgatan 26.
Saxat ur Jubileumshäftet