INFO.

Information om föreningens olika aktiviteter får Du genom föreningstidningen -Info På Gång- som utkommer fyra ggr/år. Hemsidan uppdateras kontinuerligt.

OBS!
Om Du är medlem och inte får information via e-post om föreningens aktiviteter m m, fyll då i Din  e-postadress i fältet "Din e-postadress", och ev meddelande och skicka in.

Hemsidan.

Är det något som behöver förtydligas eller som Du saknar på hemsidan?
Hittat fel på hemsidan?
Skicka ett e-post till:
jynsen@live.se

Börje Jönsson
Webbansvarig