Redaktion På Gång

Ansvarig utgivare
Ordförande

Anitha Andersson, Ystad
0411-55 53 77

anitha53.andersson@gmail.com

Redaktör
Börje Jönsson, Ystad
04
070-547 18 65
jynsen@live.se