Årets hjärtevän.

2022
Anitha Andersson, Ystad
Ordförande

2021
Sven W Nilsson, Ystad
Cirkelledare

2020
Rune Mårtensson, Ystad
Kassör
Gymnastikledare

2019
Karin Persson, Ystad
Gymnastikledare
Kommunkontakt

2018
Agne Persson, Ystad
Instruktör Hjärt-Lungräddning

2017
Kaj Hansson, Ystad
Instruktör Hjärt-Lungräddning

2017
Birger Persson, Ystad
Instruktör Hjärt-Lungräddning

2016
Torsten Bengtsson, Ystad
Valberedning
Informatör.

2015
Åke Billing, Ystad
Valberedning
Kommunkontakt
 

2014
Siv Lindskog, Skurup
Gymnastikledare
 

2013
Gunnel Larsson, Ystad.
Vattengymnastikledare
Stavgångsledare

2012
Britt-Marie Grauers, Ystad
Studieorganisatör

2011
Börje Jönsson, Ystad
Ordförande vid föreningsstarten 1988
Kassör
På Gång redaktör 
Webbansvarig

2010
Erland Grauers, Ystad
HLR utbildare
PåGång redaktör

2009
Karl-Gustav Leufstedt, Ystad
Ordförande