Föreningstidningen
PåGång

PåGång startade 1993
PåGång skall
dels INFORMERA om verksamheten
dels RAPPORTERA från verksamheten

Ansvarig utgivare: Anitha Andersson
Redaktör och layout:
Börje Jönsson,