Redaktion På Gång

Ansvarig utgivare
Ordförande

Anitha Andersson, Ystad
0411-55 53 77

anitha.andersson@svenskakyrkan.se

Redaktör
Börje Jönsson, Ystad
0411-15504
070-547 18 65
jynsen@live.se