Marknadsföring

Sammankallande
Ordinarie ledamot

Karin Persson, Ystad
0411-133 72
070 932 53 05
karinwpersson@gmail.co

Ordinarie ledamot
Ronny Nielsen, Ystad
0411-162 92
070 84 00 975
ronnynielsen@hotmail.com