Vad är Hälsans stig?

En Hälsans Stig för alla!

Hälsans Stig är en trygg och promenadvänlig slinga utan given start- eller slutpunkt. Slingan är vanligen 3-6 kilometer lång och löper där människor normalt brukar promenera. På Hälsans Stig är varje kilometer utmärkt med en kilometerskylt som gör att du kan räkna ut hur långt du har gått. Däremellan sitter det skyltar som pekar åt vilket håll stigen går oavsett i vilken riktning du promenerar.
Eftersom slingan saknar given start eller slutpunkt väljer du själv var du vill ansluta dig och hur långt du vill gå. I vissa fall finns även tvärvägar som gör att du kan korta promenaden vid behov. Idag finns Hälsans Stig på ett 100-tal platser i Sverige och fler är planerade. Saknar du en Stig i ditt närområde? Gå till ”Vill du ha en stig i din kommun”. Du kan bli den som initierar den.

Slí na Sláinte
Den första Hälsans Stig (Slí na Sláinte – ”stigen till hälsan”) anlades på Irland 1995 av den irländska Hjärtfonden. Tanken var att främja motion i alla åldrar och att förebygga hjärt-kärlsjukdomar Idag finns Hälsans Stig i drygt tio länder i Europa och Nordamerika. I alla dessa länder ser skyltarna likadana ut. De tre blå strecken står för hälsan, solen och livskraften. I Sverige är det vi på HjärtLung som ansvarar för konceptet och står för samordningen. Det innebär att vi tillhandahåller all information, kontakter och grafiskt material för att kunna förverkliga den.

Ordförandens tal i samband med invigningen

Jag vill som ordförande i HjärtLung Ystad–Sjöbo–Skurup tacka Ystads kommun för att Ni satsat på ”Hälsans stig”. Det betyder mycket för oss och vår värdegrund att hjälpa dom som drabbats av hjärt-eller lungproblem att slippa att drabbas igen och att hjälpa dem som ännu inte drabbats så att de slipper att drabbas.
Tack för att kommunen ställde upp på den propå som skickades ut av Riksförbundet HjärtLung för några år sen till alla kommuner via sina lokalföreningar. Hälsans stig startade 1995 på Irland och finns nu i 10 länder i Europa och Nord Amerika. Det finns idag 126 Hälsans stig i Sverige och detta är tror jag den 127 som Ystad idag inviger.
Enligt vår handläggare Nils-Arne Knutsson har det varit ett utomordentligt samarbete med kommunen och bl a Jonas Persson har lagt ner ett stort arbete
Grunden har lagts av Jörgen Persson i kommunen och Nils-Arne Knutsson från vår förening

Förutsättningen för att få kallas för hälsans stig är att:

  • Den skall vara intressant och en prydnad för kommunen
  • Att den skall vara tillgänglig för alla
  • Över 4 km
  • Man skall kunna gå på stigen på olika ställen
  • Man skall kunna åka kollektivt till stigen
  • Den skall vara ordentligt uppskyltad och toaletter skall finnas
  • Tillgänglig även på vintern


De blå strecken på skyltarna står för Hälsan, solen och livskraften

Tack Ystads kommun

loading...

Hälsans Stig i Ystad invigdes i samband med Invigningen av Skåne Lyfter på österports torg i Ystad den 3 maj.

Ordföranden var behjälplig när Kommunalrådet Kristina Bendz invigde Hälsans Stig och han fick avtäcka tavlan med kartan. Kristina Bendz påtalade nyttan för folkhälsan med den motionsstig som nu ger möjlighet för kommun-invånarna med flera att förebygga vissa sjukdomar. Hon tackade också för det goda samarbete som finns mellan kommunen och HjärtLung.

Ordföranden framförde ett tack till kommunen för den stora satsning ekonomiskt som man gjort.

Klicka för större bild.